دیتا
گوتا پرکا 2 درصد دیتا
گوتا پرکا DATA
گوتا پرکا 2 درصد 

ساخت چین Made in China

بسته بندی : 120 عددی

دارای شماره های : 15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80

کیفیت عالی و کاملا طبیعی

انعطاف مناسب

تیپر استاندارد

مطالعه آسان در فتوگرافی

گوتا پرکا 4 درصد دیتا
گوتا پرکا DATA
گوتا پرکا 4 درصد 

ساخت چین Made in China

بسته بندی : 60 عددی

دارای سایزهای : 15-20-25-30-35-40-45

کیفیت عالی و کاملا طبیعی

انعطاف مناسب

تیپر استاندارد

مطالعه آسان در فتوگرافی

گوتا پرکا 6 درصد دیتا
گوتا پرکا DATA
گوتا پرکا 6 درصد

ساخت چین Made in China

بسته بندی : 60 عددی

دارای سایزهای : 15-20-25-30-35-40

کیفیت عالی و کاملا طبیعی

انعطاف مناسب

تیپر استاندارد

مطالعه آسان در فتوگرافی

گوتا پرکا mf دیتا
گوتا پرکا DATA
گوتا MF – FM

ساخت چین Made in China

بسته بندی: 120 عددی

گوتا پرکای فرعی یا جانبی ( MF , FM )

کیفیت عالی و کاملا طبیعی

انعطاف مناسب

تیپر استاندارد

مطالعه آسان در فتوگرافی

گوتا پرکا DATA
گوتا روتاری دیتا 

ساخت چین Made in China

بسته بندی: 60 عددی

سازگار با بافت دندان

انعطاف پذیری مناسب

عدم سوراخ اپکس و ایجاد خونریزی

مواد غیر سمی و غیر حساسیت

دارای تقارب های 0.2% ، 0.4% و 0.6% و سایز های 15،20،25،30،35،40،45،50،55،60،70،80

،سایز آسورت 15/40 و 45/80 و F1 ، F2 ، F3

کن کاغذی دیتا
گوتا کاغذی DATA
کن کاغذی 2 و 4 و 6 درصد

ساخت چین Made in Chna

بسته بندی : 200 عددی

دارای سایزهای : 15-20-25-30-35-40

کن کاغذی یک مخروطی با عرض و تقارب متنوع از جنس کاغذ است که در درمان ریشه برای خشک کردن و جذب مواد مایع موجود در کانال ریشه استفاده می گردد.

Go to Top