cotisen
دهان بازکن cotisen
گوتا پرکا DATA
گوتا روتاری دیتا 

شامل مونومر MDP برای ایجادباندینگ قدرتمند با مدت زمان بالا…ایده آل برای همه کلاس های ترمیم

باندینگ پست و کور

باندینگ سرامیک ونیر ، کرون ، inaly و سایر باندینگهای ترمیم غیر مستقیم

قدرت چسبندگی بالا

سازگار با انواع لایت کیور

کاربری آسان و صرفه جویی در زمان

میکروبراش cotisen
گوتا پرکا DATA
گوتا روتاری دیتا 

شامل مونومر MDP برای ایجادباندینگ قدرتمند با مدت زمان بالا ، ایده آل برای همه کلاس های ترمیم

باندینگ پست و کور

باندینگ سرامیک ونیر ، کرون ، inaly و سایر باندینگ های ترمیم قیر مستقیم

قدرت چسبندگی بالا

سازگار با انواع لایت کیور

کاربری آسان و صرفه جویی در زمان

پیوند ثابت و با دوام

عدم خطا   

سری میکسر cotisen
گوتا پرکا DATA
گوتا روتاری دیتا 

یک مایع لایت کیور بر پایه رزین میباشد که روی سطح ترمیم کامپوزیتی اجرا میشود تا سطح 

پرداخت شده کاملا صاف و براق شود و از نفوذ میکروب و باکتری جلوگیری کند.

مدت پرداخت را کاهش میدهد ظاهر زیبا ایجاد میکند

در ناحیه داخلی و خارجی دهان و در ترمیم های مستقیم و غیر مستقیم کامپوزیت میتوانند مورد استفاده قرار بگیرد

مقاومت در برابر لکه و سایش را افزایش میدهد               

عینک محافظ cotisen
گوتا پرکا DATA
گوتا روتاری دیتا 

شامل مونومر MDP برای ایجادباندینگ قدرتمند با مدت زمان بالا…ایده آل برای همه کلاس های ترمیم

باندینگ پست و کور

باندینگ سرامیک ونیر ، کرون ، inaly و سایر باندینگهای ترمیم غیر مستقیم

قدرت چسبندگی بالا

سازگار با انواع لایت کیور

کاربری آسان و صرفه جویی در زمان

شیلد محافظ صورت cotisen
گوتا پرکا DATA
گوتا روتاری دیتا 

شامل مونومر MDP برای ایجادباندینگ قدرتمند با مدت زمان بالا ، ایده آل برای همه کلاس های ترمیم

باندینگ پست و کور

باندینگ سرامیک ونیر ، کرون ، inaly و سایر باندینگ های ترمیم قیر مستقیم

قدرت چسبندگی بالا

سازگار با انواع لایت کیور

کاربری آسان و صرفه جویی در زمان

پیوند ثابت و با دوام

عدم خطا   

جای رول پنبه cotisen
گوتا پرکا DATA
گوتا روتاری دیتا 

یک مایع لایت کیور بر پایه رزین میباشد که روی سطح ترمیم کامپوزیتی اجرا میشود تا سطح 

پرداخت شده کاملا صاف و براق شود و از نفوذ میکروب و باکتری جلوگیری کند.

مدت پرداخت را کاهش میدهد ظاهر زیبا ایجاد میکند

در ناحیه داخلی و خارجی دهان و در ترمیم های مستقیم و غیر مستقیم کامپوزیت میتوانند مورد استفاده قرار بگیرد

مقاومت در برابر لکه و سایش را افزایش میدهد               

Go to Top